9.04.2024 odbył się pierwszy Webinar z cyklu Akademia Biameditek/CIRRO . Spotkanie uważamy za wyjątkowo udane! Dzięki interesującemu wykładowi „ Raportowanie wyników elektroforezy białek surowicy – omówienie rekomendacji Grupy Roboczej PTDL”  dr n. farm. Macieja Korpysza i wsparciu przedstawicieli Grupy Roboczej PTDL nasz Webinar spotkał się z wielkim zainteresowaniem!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność oraz aktywny udział poprzez zadawanie pytań w trakcie spotkania. Jednocześnie informujemy, że kolejny Webinar planujemy już w miesiącu maju! Do zobaczenia Akademia Biameditek/CIRRO

Zostawić odpowiedź